Sciència.cat. Cap a un corpus digital de la ciència i de la tècnica en català en el context romànic durant l'Edat Mitjana i el Renaixement

Referencia: FFI 2008-02163/FISO
Periodo: 2009-2011.
Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).

Investigadores: 

  • Lluís Cifuentes (IP)
  • Antònia Carré
  • Carmel Ferragud
  • Sebastià Giralt
  • Stefano Rapisarda
  • Ilaria Zamuner
Objectius:

  • Implementació de les Bases de dades de Sciència.cat: bolcat d'informació a les bases de dades sobre manuscrits, obres, biografies i bibliografia; creació d'una base de dades de vocabulari tècnic.
  • Implementació de la Biblioteca digital de Sciència.cat: posada en xarxa de nous textos científics i de bibliografia secundària en accés obert.
  • Edició crítica de textos medievals: de testimonis catalans fragmentaris de diferents obres; dels textos de màgia astrològica Llibre de puritats i Llibre de ydeis de astrologia; de l'Epistola ad Alexandrum de dieta servanda pseudoaristotèlica en occità i en català; i del tractat de geomància astrològica en occità «Aisy es la manyera de far la sentensia de la sort».
  • Divulgació dels temes de recerca a través de la secció Temes de Sciència.cat. Dins aquesta secció ha publicat:Carmel Ferragud, "L'art de la menescalia i els seus practicants a la Baixa Edat Mitjana", Sciència.cat <http://www.sciencia.cat/biblioteca/temes/menescalia.htm>, 1-II-2011.